Төслийн зорилго

Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд чанартай, сайн менежмент бүхий тэгш хүртээмжтэй дээд боловсролын тогтолцоог Монгол улсад бий болгох, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд мэдрэмжтэй, дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монголын ДБСБ-ийн төгсөгчдийн тоог нэмэгдүүлэхийг Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл зорьж байна.

Мэдээ Мэдээлэл

Дээд боловсролын салбарын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан зөвлөхүүд тайлангаа та...

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 2016-2017 оны тайланд дурьдсанаар Монгол улс дэлхийн 138 орноос 38 дугаар байранд, математик, шинжлэх ухааны боловсролын чанараар 40 дүгээр байранд  тус тус эрэмблэгдэж байгаа аж. Энэ утгаараа Монгол Улсын дээд боловсролын салбарыг илүү чанаржуулах, боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал тулгамдаж буй. Түүнчлэн Аж үйлдвэрийн IV дүгээр хувьсгал, үйлдвэрлэлийн технологийн шинэ эрин үед их, дээд сургууль төгсөгчийн хувьд мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн ур...

2020 оны 03 сарын 06
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЭЦСИЙН ТА...

2018-2019 онд БСШУСЯ-ны шийдвэрээр ДБШТ-ийн хүрээнд ДБСБ-ын ангилал тогтоох журмын хэрэгжилтэд шинжилгээ хийх, олон улсын чиг хандлага, шагуурыг судлах, Монголын их, дээд сургуулийн ангилал тогтоох шалгуурын эхний хувилбарыг боловсруулж ДБСБ-ын ангилал тогтоох журмыг шинэчлэх төсөл, шалгуурын хувилбарыг боловсруулахаар ажлын хэсэг ажилласан. Ажлын хэсэгт Боловсролын хүрээлэн, БМИҮЗ болон бусад сургууль, байгууллагын эрдэмтэн судлаач нар оролцсон.    Ажлын хэсгээс:   ...

2020 оны 01 сарын 21
Дээд боловсролын салбарын хүний нөөцийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх стратеги төлөвлөгөөний ...

2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр болсон хэлэлцүүлгээр ДБШТ-ийн зөвлөх Д.Бадарч, Б.Очирхуяг нар Монголын дээд боловсролын салбарт дэлхийн эдийн засаг, дэлхийн дээд боловсролын хөгжлийн чиг хандлагын нөлөө, дотоод орчноос үзүүлж байгаа нөлөө, Монголын зарим төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуулийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, тэдгээрийн дээд боловсролын орчин дахь болон зохион байгуулалтын чадавхийн үнэлгээ зэргийн танилцуулж хэлэлцүүллээ.   Хэлэлцүүлгийн явцад Дээд боловсролын салбарын...

2020 оны 01 сарын 13

Сургалт, ТЭтгэлэг, лаборатори

Сургалт

Худалдан авалт

VACANCY ANNOUNCEMENT OF CDIO EDUCATION CONSULT...

VACANCY ANNOUNCEMENT OF CDIO  EDUCATION CONSULTANT    (6 person/months) 1.    OBJECTIVE AND PURPOSE OF THE ASSIGNMENT Initial stage of CDIO standards and approaches introduction in Mongolia, and its application in engineering and technology programs of the Mong...

2019 оны 10 сарын 07
Цааш үзэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2019.09.09 Зээлийн дугаар ба нэр: L2766-MON:  Дээд Боловсролын Шинэчлэлийн төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: 18/04- 4 их сургуулийн лабораторийн тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх   Багц 1: 18/04.а. Улаанбаатарын их сургуульд 2 лабораторийн ...

2019 оны 09 сарын 07
Цааш үзэх

Тайлан

Завхан СУИС Бакалаврын сургалтын шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл

Орхон ШУТИС Оюутны бизнес инкубатор төв төсөл