“Оюутны санаачилгыг дэмжих төсөл”-ийн эхний санхүүжилт
2016-08-15

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Оюутны санаачилгыг дэмжих төсөл”-ийн эхний санхүүжилт хийгдсэн. Сургуулиуд өөрсдийн сургуулийн санхүүжилтийг жагсаалтаас харна уу. Нэхэмлэхээ эх хувиар нь ирүүлээгүй сургуулиуд ойрын хугацаанд яаралтай ирүүлнэ үү.

Жагсаалт файл татах >>>