“CDIO системийг инженерийн боловсролд нэвтрүүлэх нь” сургалтын хөтөлбөр
2016-11-10

“Үр дүнд суурилсан боловсролын тогтолцоо”-г хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 2016 оны 11-дүгээр сарын 7-11-ний өдрүүдэд ШУТИС-ийн номын сангийн 504 тоот өрөөнд зохион байгуулах “CDIO системийг инженерийн боловсролд нэвтрүүлэх нь” сургалтын хөтөлбөр