ДЭЭД БОЛОВСРЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ 2016 - ХӨТӨЛБӨР
2016-12-16

2016 ОНЫ 12-Р САРЫН 22-НЫ ӨДӨР
10:00-17:00
“Судалгаанд суурилсан их сургууль”бүтээлийн үзэсгэлэн,
ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 602,603 тоотод
“Бүтээлч оюутан” бүтээлийн үзэсгэлэн,
ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 1 давхарын талбайд

13:00-17:00
CDIO арга зүйн танилцуулга сургалт,
ШУТИС-ийн Төв байранд

2016 ОНЫ 12-Р САРЫН 23-НЫ ӨДӨР
09:00-10:30
“Дээд боловсролын хөгжлийн бодлого” хэлэлцүүлэг
ШУТИС-ийн Төв байрны 3-р байрны Урлаг зааланд

11:00-18:30
“Үр дүнд суурилсан боловсрол” эрдэм шинжилгээний хурал,
ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 604 тоотод

09:00-17:00
“Судалгаанд суурилсан их сургууль” бүтээлийн үзэсгэлэн
ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 602,603 тоотод
“Бүтээлч оюутан” бүтээлийн үзэсгэлэн,
ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 1 давхарын талбайд