"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ" ТЭТГЭЛГТ ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРСАН БАЙГУУЛЛАГА
2017-08-25

Сургууль

Сэдэв

Төслийн удирдагч

1

Соёл урлагийн их сургууль

СУИС-ийн үйл ажиллагаанд тэргүүн туршлага нэвтрүүлж, түгээн дэлгэрүүлэх

/дарж үзнэ үү/

Э.Сонинтогос

2

Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн Анагаахын ухааны Төв номын сан

Ном нөхөх сэлбэх, сэргээн засварлах төсөл

/дарж үзнэ үү/

Н.Сүмбэрзул

3

Хөдөө аж ахуй их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн шинэчлэлийг дэмжих /дарж үзнэ үү/

Т.Даваажав

4

Монгол улсын сургууль

Монгол улсын их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үндсэн бодлогын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх шинэчлэлийн арга зам /дарж үзнэ үү/

Б.Болдгив

5

Шинжлэх ухаан Технологийн их сургуулийн Мэдээлэл Холбоо Технологийн сургууль

Дээд боловсролын бүх шатны оюутны төгсөлтийн ажлын нээлттэй сан /дарж үзнэ үү/

А.Эрдэнэбаатар

6

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль

Суралцахуйн увидас /дарж үзнэ үү/

С.Наранчимэг

7

Шинжлэх ухаан Технологийн их сургууль

Дохио боловсруулалтын сургалт-судалгааны хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт /дарж үзнэ үү/

П.Ариунболор

8

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Багш бэлтгэх сургалтанд нэгдмэл арга зүй /STEAM/ нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх /дарж үзнэ үү/

Х.Тамир

9

Идэр дээд сургууль

Манлайллаар мэргэшсэн онлайн магистрын хөтөлбөр /дарж үзнэ үү/

Ж.Бурмаа

11

Хөдөө аж ахуй их сургуулийн Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль

Сургалт-эрдэм шинжилгээ-хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдааг сайжруулах /дарж үзнэ үү/

О.Баатарцогт

12

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Финланд улсын Оулу-ийн их сургуультай хамтарсан: "Багш бэлтгэх сургуулийн хичээлийг чанаржуулах шаардлага, боломж, арга зам" /дарж үзнэ үү/

Д.Мөнжаргал