“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ” ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2017-12-07

Монгол улсын их сургууль- 'Залесовын зэдгэлж ургамлын бактерийн
эсрэг идэвхтэй бэлдмэл үйлдвэрлэх'

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль- “МАУ-д өргөн хэрэглэгддэг зарим эм бэлдмэлийн түүхий эдийн нөөцийг
нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлд ашиглах дэвшилтэт технологи боловсруулах”

Хөдөө аж ахуй их сургууль - 'Хөдөө аж ахуйн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн дадлагын хөтөлбөрийг инновацийн бүтээгдэхүүн
болгох нь'

Хөдөө аж ахуй их сургууль- АГРОМАШТЕХ ХХК-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЖ БУЙ СЭЛБЭГ, ЭД АНГИЙН МАТЕРИАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, СОНГОЛТ