ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙН “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ТҮГЭЭХ” ЭХНИЙ ЦУВРАЛ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ
2018-01-22

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙН

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ТҮГЭЭХ”

ЭХНИЙ ЦУВРАЛ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

 

 

2018 оны 1 сарын 17-19-ны өдрүүдэд ИРИМ судалгааны хүрээлэнгээс 2014-2016 онд санал болгосон судалгааны аргачлалаа дээд боловсролын сургалтын байгууллагад түгээн дэлгэрүүлэх цуврал сургалтаа эхлүүлж 95 сургуулийн төлөөлөл болох 274 багш, ажилтан болон удирдлагууд оролцлоо.

 

Энэхүү сургалтаар танилцуулж хэлэлцүүлсэн доорх илтгэл, материалыг Танд хүргүүлж байна.   

 

  1. Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага ба түүнд тусгагдсан судалгаанууд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Магадлан итгэмжлэлийн зохицуулагч Ц.Цацрал
  2. ДБСБ-д санал болгох төгсөгчдийн судалгааны арга зүй,
  3. ДБСБ-д санал болгох ажил олгогчийн судалгаа ба хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны арга зүй
  4. ДБСБ-д санал болгох төгсөгчдийн, ажил олгогчдын, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны аргачлал: сургуулийн удирдлагын оролцоо, дэмжлэг, Үндэсний зөвлөх З. Манлайбаатар
  5. Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, сургууль ба үйлдвэрлэлийн салбарын түншлэлийг хөгжүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь, Үндэсний зөвлөх Ч.Тамир
  6. Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь, Үндэсний зөвлөх Ц. Цэцэгмаа
  7. ДБСБ-д жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудалд,
  8. Багшлах болон суралцах орчинд жендэрийн мэдрэмжтэй хандах нь,    Жендэрийн үндэсний шинжээч: А. Солонго  (Ph.D),  С. Түмэндэлгэр (Ph.D)

 

 

 

Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага ба түүнд тусгагдсан судалгаанууд

/Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Магадлан итгэмжлэлийн зохицуулагч Ц.Цацрал/

ДБСБ-д санал болгох төгсөгчдийн судалгааны арга зүй

/үндэсний зөвлөх З.Манлайбаатар/

ДБСБ-д санал болгох төгсөгчдийн, ажил олгогчдын, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны аргачлал: сургуулийн удирдлагын оролцоо, дэмжлэг

/үндэсний зөвлөх З.Манлайбаатар/

ДБСБ-д санал болгох ажил олгогчийн судалгаа ба хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны арга зүй

/үндэсний зөвлөх З.Манлайбаатар/

Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, сургууль ба үйлдвэрлэлийн салбарын түншлэлийг хөгжүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

/үндэсний зөвлөх Ч.Тамир/

Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

/үндэсний зөвлөх Ц.Цэцэгмаа/

ДБСБ-д жендэрийн эрх тэгш байдалыг хангах асуудалд

/Жендэрийн үндэсний шинжээч: А.Солонго (Ph.D), С.Түмэндэлгэр (Ph.D)/

Багшлах болон суралцах орчинд жендэрийн мэдрэмжтэй хандах нь

/Жендэрийн үндэсний шинжээч А.Солонго (Ph.D), С.Түмэндэлгэр (Ph.D)/