Нийтийг хамарсан онлайн хичээл МҮҮК зохион байгуулагдлаа

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]

Боловсрол, Соёл Шинжлэх Ухаан Спортын яамтай байгуулсан гэрээний дагуу Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн Нээлттэй боловсролын төвийн зохион байгуулж буй 5 дах удаагийн сургалт Нийтийг хамарсан онлайн хичээл МҮҮК (MOOC) нэрийн дор 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалтаар нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн курсын сургалтын хөтөлбөрийн онцлог, түүний төрөл, дизайн, хэрэгжилттэй холбоотой давуу болон сул талын талаар заалаа. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төв нь Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн хүрээнд зохион байгуулсан цуврал 5 хичээлээ нэгтгэсэн Нээлттэй боловсрол хичээлийг aplus.mn платформ дээр байршуулаад байна. Энэхүү хичээл нь анхны монгол хэл дээрх  Нийтийг хамарсан онлайн хичээл МҮҮК (MOOC) хичээл болж байна.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]