2. Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын бакалаврын хөтөлбөр дэх ерөнхий суурь хичээлийн хөтөлбөр, үндсэн сурах бичгийн жендерийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх бодлогын зөвлөмж

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]