Боловсролын үнэлгээний төвийн тайлан-ДБСБ-Д элсэн суралцаж буй сурагчдын хандлага, төлөвшлийн судалгааны үр дүн

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]