“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ”-ИЙН АНХНЫ ХУВИЛБАРТ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
2019 оны 05 сарын 17

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд бүтээж буй “Дээд боловсролын салбарын нэр томьёоны тайлбар толь”-д тусах нэр томьёоны тайлбарын анхны хувилбарыг хянах, засан сайжруулах зорилгоор цахим санал, судалгааг үндэсний хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 15-25-ны өдөр явуулж байна. Та өөрийн санал, шүүмжээ дараах линк рүү нэвтрэн орж өгнө үү https://mier-glossary.blogspot.com/