Үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2018 оны 12 сарын 06

ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

Төслийн нэр: L2766-MON: Дээд Боловсролын Шинэчлэлийн Төсөл

Санхүүжүүлтийн  эх үүсвэр:                  Азийн Хөгжлийн Банкны зээл                                   

Гэрээний нэр:            Гарын авлага, зөвлөмж нэр томьёоны тайлбар толь,                                                                  CDIO-ийн материал хэвлэн нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох тендер шалгаруулалт

Дугаар:                       18/05

Огноо:                         2018 оны 12 дугаар 06

1. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам нь эрх бүхий оролцогчдоос Гарын авлага, зөвлөмж нэр томьёоны тайлбар толь, CDIO-ийн материал хэвлэн нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Хэвлэж нийлүүлэх гарын авлага, зөвлөмж нэр томьёоны тайлбар толь,

CDIO-ийн материалын жагсаалт

Барааны нэр төрөл

Хэвлэх тоо хэмжээ

1

CDIO санаачлагын материал  - Боть 1

1,000 ш

2

CDIO орчуулгын материал – Боть 2

1,000 ш

3

Дээд боловсролын чанарын баталгааны гарын авлага

1,000 ш

4

Дээд боловсролын салбарын нэр томьёоны тайлбар толь

1,000 ш

5

Их дээд сургуулиудын ерөнхий суурь хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад хийсэн жендэрийн дүн шинжилгээ

500 ш

6

Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын бакалаврын хөтөлбөр дэх ерөнхий суурь хичээлийн хөтөлбөр, үндсэн сурах бичгийн жендерийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх бодлогын зөвлөмж

1,000 ш

7

Дээд боловсролын хууль эрх зүй, бодлогын баримт бичиг дэх жендэрийн дүн шинжилгээ 

500 ш

8

Дээд боловсролын хууль эрх зүй, бодлогын жендэрийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх бодлогын зөвлөмж

1,000 ш

9

“Дээд боловсролд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь” удирдамж

1,000 ш

10

“Дээд боловсролд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь” сургалтын гарын авлага

1,000 ш

11

Дээд боловсролын элсэлтийн жендэрийн дүн шинжилгээ судалгааны тайлан

500 ш

12

Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын элсэлтийн бодлогод тэгш байдлыг хангах агуулгыг жендэрийн мэдрэмжтэй тусгах бодлогын зөвлөмж

500 ш

Нийт хэвлэх тоо хэмжээ

10,000 ш

                
Хэрэв та энэхүү худалдан авалтын хүрээнд нийлүүлэх барааны загвар, техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэсэн байгууллага/хувь хүнтэй холбоотой бол таны ирүүлсэн үнийн саналыг хүчингүйд тооцно.

2. Үнийн саналыг 3 дугаар заалтад заасан хаягаар хүлээн авах бөгөөд эцсийн хугацаа нь 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цаг.

3. Үнийн саналын баримт бичгийг болон нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар холбогдон авч болно.

Байгууллагын хаяг:

Дээд Боловсролын Шинэчлэлийн Төсөл

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,

Амарын гудамж, 22 дугаар байр,

6 давхар, 6Г тоот

Ж.Жижгээ, Худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70007264

И-мэйл хаяг:  jijgee.herp@gmail.com