ШУТИС ДАРХАН-УУЛ САЛБАР ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
2019 оны 10 сарын 02

Зорилго
Барилгын материал, хүнс, уур уурхай, металлурги гэх мэт олон салбарын судалгаа туршилт хийх
зорилготой.
Дээд боловсролын төслөөс     1 04, 1 59,000 .0 0  төгрөгийн санхүүжилтээр байгуулагдсан. 
Лабораторийн   зориулалт:    ДаТС -ийн   төдийгүй   Дархан-Уул   аймгийн   болоод   бүс   нутгийн
харьяаны   сургуулиуд,   эрдэм   шинжилгээний   байгууллагуудын   судлаач,   багш,   оюутнууд
ажиллаж,   эрдэм   шинжилгээний   төсөл,   гэрээт   ажил   гүйцэтгэх,   байгууллага,   хувь   хүн   эрдэм
шинжилгээ,   судалгааны   үйлдвэр,   аж   ахуй,   бизнесийн   байгууллагуудын   захиалгаар   туршилт
судалгаа   явуулан,   гадаадын   байгууллага,   мэргэжилтэн   судлаачидтай   хамтран   ажиллаж
инноваци   нэвтрүүлэх,   шинэ   технологи   гарган   авч,   үйлдвэрлэлд   нэвтрүүлэх,   өндөр   технологи
нутагшуулах,   эрдэм   шинжилгээний   ажлын   үр  дүнг   дэлхийн   түвшинд  хүргэх  зэрэг   олон   давуу
талууд бий болоод байна. 
Үндсэн   багаж,   төхөөрөмж:    Сорил   шинжилгээнд   ашиглах   эвдэх   сорилын   болон   үл   эвдэх
сорилын,   технолгийн   горим   орчин   үүсгэх   тус   төслийн   санхүүжилтийн   болон   өөрийн
байгууллагаас төсөвлөсөн 20 орчим багаж, төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.
Хүний нөөц:  Ж.Амгалан, Судалгааны багийн ахлагч, дэд профессор,      PhD,   Судалгааны чиглэл:
Барилгын материалын шинж чанарыг сайжруулах технологи,
Д.Оюунбилэг,   Судалгааны   багийн   гишүүн,   профессор,       PhD,    Судалгааны   чиглэл:   Барилгын
материалын дотоод бүтцийн судалгаа,
Х.Жанчивдорж, Судалгааны багийн гишүүн,     PhD,  Судалгааны чиглэл: Өндөр үзүүлэлттэй бетоны
орц, найрлага    ,
Н.Оргилсайхан,   Лабораторийн   шинжээч,   магистр,   Судалгааны   чиглэл:   Барилгын   материалын
физик механик шинж чанар
Ашиглалтын байдал:    2018-2019 онд хийгдэж буй судалгааны ажлууд:
1. Б.Буянжаргал, Бетоны физик механик шинж чанарт дүүргэгчийн гадаргуугийн нөлөөлөл,
Барилгын материалын үйлдвэрийн технологич     мэргэжлээр  докторын зэрэг хамгаалсан 
бүтээлийн судалгаа,
2. Н.Оргилсайхан, Үл эвдэх сорилтын харьцуулсан судалгаа,     Барилгын материалын 
үйлдвэрийн технологич     мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,
3. З.Энх-Эрдэнэ, Ган утсыг бетонд ашиглах боломжийн судалгаа,     Барилгын материалын 
үйлдвэрийн технологич     мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,
4. Б.Басбиш, Арматурын механик залгаасын бат бэхийн судалгаа,     Барилгын материалын 
үйлдвэрийн технологич     мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,
5. Н.Оргилсайхан, Ш_Хишигжаргал, Ойлтын алхаар бетон сорьцын бат бэхийг турших 
боломжийн судалгаа    ,  Багш, оюутны ЭШ-ний бүтээл No 13/240,
6. Г.Уранчимэг, Бетоны гал тэсвэрлэлтийн судалгаа,     Барилгын материалын үйлдвэрийн 
технологич     мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,
7. С.Мөнхзаяа, Эрдэс нэмэлттэй эко бетоны оновчтой найрлагын судалгаа,     Барилгын 
материалын үйлдвэрийн технологич     мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,
8. Г.Хишиг-Эрдэнэ, Хясаан мөөг ургуулах технологи, хатаах аргачлал, Хүнсний технологи, 
эрүүл ахуй мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл,​
9. Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж, Н.Оргилсайхан, Ш.Хишигжаргал, Эх орны 
эрдэс, түүхий эд, материалаар өндөр үзүүлэлттэй бетон гарган авах судалгаа, БСШУСЯ-
ны Суурь судалгааны төслийн хүрээнд 2 ЭШ өгүүлэл хэвлүүлсэн,
10. Дархан ДЦС-ын үнсэн санийн хаягдал үнсийг бетон бүтээцэд ашиглах боломжийн 
судалгааны ажил хийгдэж байна,
11. Өндөр бат бэхтэй дулаан тусгаарлах зориулалттай бетон гарган авах технологийн 
судалгааны ажил хийгдэж байна,
12. Дулааны цахилгаан станцын зуухны доторлогооны материалыг хаягдал шааргаар 
орлуулах технологийн судалгааны ажил хийгдэж байна.
Холбоо барих: Ж.Амгалан, Н.Оргилсайхан
И-мэйл:  oj.amgalan@stda.edu.mn    orgil@stda.edu.mn
Утас: 99993153,     88369696