Сургалтын хөтөлбөр боловруулах онлайн гарын авлагатай танилцана уу
2020 оны 04 сарын 13

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Азийн Хөгжлийн Банкнаас хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн хүрээнд “ХӨТӨЛБӨРТ СИ ДИ АЙ ӨҮ /CDIO/ АРГА ЗҮЙН ДАГУУ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ” ажлын хүрээнд их дээд сургуулийн багш нар, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах онлайн гарын авлага болох “Үр дүнд суурилсан боловсрол” вэб  бий боллоо. Та бүхэн obe.edu.mn холбоосоор зочилно уу!