ДБУМС-д хөндлөнгийн үнэлгээ хийлээ
2020 оны 09 сарын 10

"Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн систем"-д (ДБУМС) хөдлөнгийн үнэлгээ хийсэн зөвлөх С.Уянга, Т.Энхбаатар нарын эцсийн тайланг сонсож, хэлэлцэн, БШУЯ хүлээн авлаа.