ЦАХИМ СУРГАЛТЫН КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ, НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОХ, СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ, КОНТЕНТИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ЦАХИМ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, CDIO, ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАН ТУРШИХ” СЭДЭВТ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН
2020 оны 01 сарын 31